Política de privacitat

Benvingut a la pàgina de política de privacitat actualitzada el nou règim general de Protecció de Dades. A continuació explicarem què, com i per què fem servir la teva informació quan visites aquesta web. La teva privacitat és molt important, i no farem un ús indegut de la informació personal que em confies. Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web.

ADVERTÈNCIA AL MENOR D’EDAT

Els majors de tretze anys podran registrar-se a www.aiguajoc.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran al menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no t’ has de registrar com a usuari.

LA TEVA PRIVACITAT I ELS TEUS DRETS ES RESPECTEN EN AQUEST WEB

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això compartim els principis respecte a la privadesa:

– Mai  sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària.

– Mai compartim informació personal dels usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb el teu autorització expressa.

– Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

Aiguajoc Borrell S.L. ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i a el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

 • Identitat de l’Responsable: Aiguajoc Borrell S.L.
 • Nom comercial: Aiguajoc Borrell S.L.
 • NIF / CIF: B-59781633
 • Direcció: C / Comte Borrell, 21-33 08015 Barcelona
 • Correu electrònic: info@aiguajoc.com
 • Activitat: Gimnàs municipal.
 • Inscrita en el Registre Mercantil: Foli 31 de el Tom 21.226 Full nºB18920. inscripció 1ª

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals enviades a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades meus usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

PRINCIPIS QUE APLIQUEM A LA TEVA INFORMACIÓ

En el tractament de les teves dades personals, apliquem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Requerim el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només demanarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

COM S’OBTENEN LES DADES PERSONALS EN AQUEST WEB

Les dades personals que tractem en Aiguajoc procedeixen de:

 • Formulari de contactes
 • Formulari de subscripció
 • Comentari al bloc

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN FACILITES LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Aiguajoc estem tractant dades personals que ens concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se a el tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades Fresh Mentoring, SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquest web ara per comentar un post, enviar un correu a titular, subscriure o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Aiguajoc. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Aiguajoc, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A Aiguajoc  hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licito les següents dades personals: nom, email. Per respondre als requeriments dels usuaris de Aiguajoc. Per exemple, fem servir aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.
 • Formulari de subscripció a continguts: En aquest cas, se sol·liciten les dades personals: nom, e-mail per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari al realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per Mailchimp S.A. Al realitzar una subscripció, acceptes i consents que les teves dades siguin emmagatzemades per aquesta plataforma, amb seu a Estats Units per tal de gestionar l’enviament dels butlletins corresponents.
 • Formulari d’alta per a comentaris del bloc: Per comentar les publicacions del bloc es requereix que l’usuari es doni d’alta a través del formulari. En aquest cas, se sol·liciten les dades personals: nom, email, missatge i el web però no és un camp obligatori. Un cop donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com vulgueu i donar resposta sobre els anteriors.

Existeixen altres finalitats per la que tracto les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquest web.

També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.

Per gestionar les xarxes socials, Aiguajoc pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de Aiguajoc es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Aiguajoc. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’Aiguajoc. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas faré servir els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Aiguajoc Borrell S.L. amb C.I.F. B-59781633 serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Aiguajoc Borrell S.L. no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

CATEGORIA DE DADES

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives, concretament, nom i correu electrònic.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

PER QUAN DE TEMPS CONSERVEM LES TEVES DADES?

Les dades personals es conservaran seguint el següent criteri:

 • Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Aiguajoc.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Les dades es comunicaran a les següents empreses per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, Aiguajoc Borrell S.L. comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Hosting Six: Més informació a https://www.hosting-six.com/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting.

Plataforma web: WordPress.org amb desenvolupament del tema realitzat per The Fox. Més informació a http://thefoxwp.wpengine.com/. The Fox tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a Fresh Mentoring, SLU

E-mail màrqueting: Mailchimp Inc, 1 N The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Au NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Mailchimp, Inc, tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis gestió d’email màrqueting a Aiguajoc Borrell S.L. i està adherida a Privacy Shield.

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a Aiguajoc Borrell S.L. a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de Aiguajoc Borrell S.L. (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

NAVEGACIÓ

Al navegar per Aiguajoc Borrell S.L. es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els com a servei d’anàlisi de tercers: a Google Analytics.

Utilitzo aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Aiguajoc Borrell S.L. es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que faig servir), de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aiguajoc Borrell S.L. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a Aiguajoc Borrell S.L. exonerant a Aiguajoc Borrell S.L. de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Aiguajoc Borrell S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aiguajoc Borrell S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Aiguajoc Borrell S.L.no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la posD’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Aiguajoc Borrell S.L. es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

DUBTES O CONSULTES SOBRE AQUESTA POLÍTICA O ELS SEUS DRETS

Si tens alguna pregunta o comentari sobre aquesta política, o si tens alguna inquietud sobre la manera com s’ha pogut gestionar alguna informació personal que m’hagis proporcionat, pots contactar-me per correu postal o correu electrònic a info@aiguajoc.com